Ostatní vybavení k autostanům

Je možno zapůjčit ke stanům vyrovnávací klíny pod kola vozu, přístřešky ke stanu nebo po domluvě lednici na 12v. Stejně jako vhodné příčníky pro upevnění.